Tú lơ khơ là gì? Hướng dẫn chơi tú lơ khơ chuẩn xác cho người mới bắt đầu

Tú lơ khơ là gì? Hướng dẫn chơi tú lơ khơ chuẩn xác cho người mới bắt đầu

Tiếp theo đó, ta có “Sảnh” để chỉ từ 3 lá bài trở lên có giá trị liên tiếp nhau và đặc biệt là phải